Logga Konstans

Framgång genom affärsplanering

Affärsplan1

Affärsplanen är grunden för att förstå sin egen verksamhet och den marknad man verkar inom. En bra affärsplan beskriver vilka problem kunderna har och hur våra produkter och tjänster kan lösa dessa problem. Den visar också hur stor marknaden är, vilka kunder som ska prioriteras och hur man ska bära sig åt för att nå dessa kunder. Om alla medarbetare i företaget är medvetna om visioner och mål, blir det betydligt lättare att nå dessa. Man upplevs även som tydligare i kontakterna med omvärlden.

 

Konstans Kommunikation arbetar med att ta fram affärsplaner till småföretag genom att steg för steg gå igenom olika delområden tillsammans med företagsledning och personal. Vi använder en egenutvecklad metod som ger total frihet och kreativitet under processen och utmynnar i ett strukturerat dokument. Vi arbetar i en unik kreativ process, baserad på mindmaps som medger att resultatet sparas i t ex Word-format.

Visa dina styrkor

Styrka

Genom att utgå från affärsplanen kan man ta fram presentationsmaterial i form av säljbrev, PowerPoint-presentationer och hemsidor som är anpassade till olika mottagare. De styrkor och fördelar gentemot konkurrenter man har identifierat i affärsplanen blir till slagkraftiga argument i marknadsföringen.

 

Företagsbeskrivningar

Inför en företagsförsäljning är det viktigt att ta fram en attraktiv beskrivning av företaget som en köpare kan ta ställning till. Vårt arbete med företagsbeskrivningar består av:

  • en genomgång tillsammans med säljaren
  • faktainsamling, framtagning av bilder och annat material
  • sammanställning av ett komplett dokument som innehåller all relevant information presenterad på ett lättfattligt och säljande sätt