Logga Konstans

Samhällsansvar

Ansvar

Ett företag ska göra nytta för sina kunder och ägare -men även för samhället.


CSR, Corporate Social Responsibility, är idag ett etablerat begrepp inom näringslivet. Det innebär att ekonomiska, ekologiska och etiska hänsyn måste gå hand i hand för att företaget ska kunna existera med långsiktig hållbarhet.
 

Konstans Kommunikation är ett litet företag, men vi gör vad vi kan för att berättiga vår existens. Här är några exempel på ställningstaganden:

  • Transporter sker med miljöklassad personbil, alternativt tåg.

  • Vi har avtal med DalaKraft om leverans av grön el.

  • Förbrukningsmaterial väljs i möjligaste mån efter miljömärkning.

 

Stöd till kvinnliga företagare i utvecklingsländer.
 

Genom organisationen Kiva stöder vi kvinnliga företagare i utvecklingsländer genom s.k. mikrokrediter.

Genom Kiva kan vem som helst enkelt låna ut även mindre summor till småföretagare i utvecklingsländer.

Här kan man följa våra nuvarande engagemang:

 

>> Länk till vår portfolio på kiva.org

 

 

Läs mer på www.kiva.org